De Vries Producties

devriesproducties.nl

Product

Online projectmanagement software, AWS managed hosting

Project

Digital platform

Branche

Evenementen

Verzoek

Structureer de taken en gegevens voor evenementen in een online database met toegang voor alle participanten. De participanten hebben schrijf-, lees- en upload-rechten al naargelang hun taak. Verzamel de gegevens en communicatie binnen een evenement per marktkraam en optreden. Geef communicatie en reclamebureaus online toegang voor promotie-materiaal. Dit ter vervanging van een stand-alone verouderde MS Access database en verhoging van de efficiency en effectiviteit van het organisatieproces.

Oplossing

Online database portaal met structurering van grote evenementen in kleinere deelprojecten tot op kraam en optreden niveau. De beheerder geeft toegang aan gebruikers(groepen) al naar gelang hun functie. Het portaal kan voor verschillende soorten van evenementen worden gebruikt en regelt ook de facturatie naar derden.

Vrijblijvend sparren met Aernoud?

Het is belangrijk dat bedrijven profiteren van opkomende technologieplatforms zoals mobiel, de cloud, nieuwe ontwikkeltools, bigdata-analyse en zelflerende systemen om de prestaties van je business te verbeteren.

 

Digitale transformatie is een bedrijfsbreed proces en biedt geweldige kansen. Ook voor jouw onderneming, dat weet ik zeker.

 

Tijdens een kennismakingsgesprek praat ik graag verder over de mogelijkheden. Zullen we een afspraak maken?

Aernoud Florijn

Sales Director

020 - 421 4636

aernoud@endroit.nl

  • Amazon Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social Icon

© 2020 ENDROiT

Kantoor:

 

Reinaert de Vosstraat 13

1055 CL  AMSTERDAM

 

Telefoon: 020 - 421 4636

E-mail: info@endroit.nl

Voor al je vragen over webapplicatie, webportaal, portalsoftware, app-ontwikkeling, softwareontwikkeling.

Trademark of Florijn Business Solutions