Oribi

devriesproducties.nl

Product

Online projectmanagement software, AWS managed hosting

Project

Digital platform

Branche

Evenementen

Verzoek

Structureer de taken en gegevens voor evenementen in een online database met toegang voor alle participanten. De participanten hebben schrijf-, lees- en upload-rechten al naargelang hun taak. Verzamel de gegevens en communicatie binnen een evenement per marktkraam en optreden. Geef communicatie en reclamebureaus online toegang voor promotie-materiaal. Dit ter vervanging van een stand-alone verouderde MS Access database en verhoging van de efficiency en effectiviteit van het organisatieproces.

Oplossing

Online database portaal met structurering van grote evenementen in kleinere deelprojecten tot op kraam en optreden niveau. De beheerder geeft toegang aan gebruikers(groepen) al naar gelang hun functie. Het portaal kan voor verschillende soorten van evenementen worden gebruikt en regelt ook de facturatie naar derden.

Ben jij al klaar voor

de toekomst?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?

Aernoud Florijn
ENDRoIT_logo.png

ENDROiT App & Web Development

Reinaert de Vosstraat 13

1055 CL  AMSTERDAM

 

Telefoon: 020 421 4636

E-mail: info@endroit.nl

  • Amazon Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social Icon

© 2020 ENDROiT